صفحه اصلی

ایمیل مدیریت ارتباط با ما چهار هزار شهید پشتیبانی  

 

 تاریخ امروز :


شرح حدیث اخلاق از امام خامنه ای (37)
بیانات امام خامنه ای (490)
استفتائات امام خامنه ای (66)
توصیه های امام خامنه ای (88)
کلیپ هایی از امام خامنه ای (117)
عکس هایی از امام خامنه ای (151)
اشعاری در مدح امام خامنه ای (21)
دانشگاه از دیدگاه امام خامنه ای (12)
انتخابات از دیدگاه امام خامنه ای (13)
ازدواج از دیدگاه امام خامنه ای (7)
خاطرات امام خامنه ای (124)
پیام امام خامنه ای (83)
اقتصاد مقاومتی (2)
تهاجم فرهنگی (10)
مرگ بر آمریکا (36)
ولایت فقیه (75)
قالب وبلاگ (2)
دانلود کتاب (10)
نرم افزار (12)
جنگ نرم (22)
فتنه (32)


 • بهمن 1397

 • دی 1397

 • آذر 1397

 • آبان 1397

 • مهر 1397

 • شهریور 1397

 • مرداد 1397

 • تیر 1397

 • خرداد 1397

 • اردیبهشت 1397

 • فروردین 1397

 • اسفند 1396

 • بهمن 1396

 • دی 1396

 • آذر 1396

 • آبان 1396

 • مهر 1396

 • شهریور 1396

 • مرداد 1396

 • تیر 1396

 • همه آرشیوها

 • قالب سه ستونه رهبر من با موضوع امام خامنه ای برای وبلاگ

 • قالب میهن بلاگ امام خامنه ای (مدظله العالی)


 • <html>
  <head>
  <link href="http://sayyidalikhamenei.persiangig.com/1.ico" rel="shortcut icon">
  <title>[cb:blog_title]</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <meta name="language" content="Farsi">
  <meta name="description" content="[cb:blog_page_title] - [cb:blog_slogan] - [cb:blog_title]">
  <meta name="keywords" content="[cb:blog_page_title],[cb:blog_address], Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
  <link href="http://dl1.shiaweb.ir/theme/01/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

  </head>
  <body>
  <div align="center">
  <div class=Back-WS>
      
  <table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">       


  <tr><td colspan="3" id=Header-WS>           


  <div id=BlogTitle><br> </div><div style="width:100%;height:23;float:right"></div>
  <div id=BlogDescription>  </div>   
     

  <div class=TopMenu><div style="float:right;width:782;direction:rtl">
  <div style="width:30;height:20;float:right"></div>

  <a href="[cb:blog_full_address]"><img border="0" src="http://dl.shiaweb.ir/theme/07/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
  <a href="/post/list"><img border="0" src="http://dl.shiaweb.ir/theme/07/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
  <a href="[cb:blog_contact_href]"><img border="0" src="http://dl.shiaweb.ir/theme/07/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
  <a target="_blank" href="http://www.shiaweb.ir"><img alt="قالب وبلاگ" border="0" src="http://dl.shiaweb.ir/theme/07/blank.gif" width="80" height="32" hspace="1"></a>
  <a target="_blank" href="[cb:blog_rss_href]"><img border="0" src="http://dl.shiaweb.ir/theme/07/blank.gif" width="70" height="32" hspace="1"></a>

  </div>


  </div>   


  </td></tr>

  <tr><td width="220" valign="top">

  <cb:block_author>
  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>نویسندگان</b></div></div>
  <div class=CenterSid><cb:loop_author><div class=li-Sid>
  <a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]  [cb:author_post_count] </a></div></cb:loop_author></div>
  <div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_author>

  <cb:block_poll>
  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>نظر سنجی</b></div></div>
  <div class=CenterSid>
  <div class=li-Sid>
  [cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"></div></div>
  <div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_poll>


  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>لینک دوستان</b></div></div>
  <div class=CenterSid><div class=li-Sid>
  <a target="_blank" href="http://www.shiaweb.ir">قالب مذهبی وبلاگ</a></div><cb:block_link><cb:loop_link><div class=li-Sid>
  <a target="_blank" href="[cb:link_href]">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link></cb:block_link>
  <div class=li-Sid>
  <a target="_blank" href="http://www.shiaweb.ir">قالب میهن بلاگ</a></div></div>
  <div class=LowSid></div></div>


  <cb:block_extrapage>
  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>صفحات جانبی</b></div></div>
  <div class=CenterSid><cb:loop_extrapage><div class=li-Sid>
  <a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></div></cb:loop_extrapage></div>
  <div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_extrapage>


  <cb:block_blog_tag_cloud>
  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>ابر برچسب ها</b></div></div>
  <div class=CenterSid><center>
  <cb:loop_blog_tag_cloud>
                  <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
          [cb:blog_tag_cloud_text]</a> </cb:loop_blog_tag_cloud></div>
  </center><div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_blog_tag_cloud>

  <cb:block_linkdaily>
  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>پیوندهای روزانه</b></div></div>
  <div class=CenterSid><cb:loop_linkdaily><div class=li-Sid>
  <a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></div></cb:loop_linkdaily>
  <div class=li-Sid>
  <a target="_blank" href="http://www.shiaweb.ir" title="قالب میهن بلاگ">قالب میهن بلاگ</a></div>
  <div class=li-Sid>
  <a target="_blank" href="http://www.shiaweb.ir">قالب مذهبی وبلاگ</a></div></div>
  <div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_linkdaily>   

  <div id=leftmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>لوگوی دوستان</b></div></div>
  <div class=CenterSid>

  <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="40" height="100" scrollamount="3" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 11">
   <center>  <center><a target="_blank" href="http://shiaweb.ir">
  <img src="http://dl1.shiaweb.ir/logo-shiaweb.jpg" vspace="10" alt="" />
  </a></center>

  <center><a target="_blank" href="<-BlogUrl->">
  <img src="http://dl1.shiaweb.ir/theme/01/logo.jpg" vspace="10" alt="" />
  </a></center>


  </center>
  </marquee>


  </div>
  <div class=LowSid></div></div>
             
  </td>


  <td width="563" valign="top">

  <div align="center">

             
  <cb:block_post>
  <cb:loop_post>
             
  <div class=TopPost>
  <div class=TopPost2>       

  <b><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></b></div></div>
  <div class=CenterPost><div class=CenterPost2>                   
  [cb:post_body1][cb:post_body2]<br>[cb:post_continue_link]

      <br><br><cb:block_post_category>
              طبقه بندی: <cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
              [cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category><br></cb:block_post_category>
                  <cb:block_post_tag>
                          برچسب ها:
                          <cb:loop_post_tag>
                              <a href="[cb:post_tag_href]" >[cb:post_tag_name]</a>،
                          </cb:loop_post_tag>
                           
                      <br></cb:block_post_tag>
                      <cb:block_post_related_link>
                          دنبالک ها:
                          <cb:loop_post_related_link>
                              <a href="[cb:post_related_link_href]"  target="_blank">
                          [cb:post_related_link_name]</a>،           
                          </cb:loop_post_related_link>
                           
              <br></cb:block_post_related_link>
                 
  </div></div>           

  <div class=LowPost3><div class=CPost3>

  <div class=date> [ [cb:post_create_date]  ]  [ [cb:post_create_time]  ]  [ <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name] </a> ]
  [ <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">[cb:post_comment_text]  [cb:post_comment_count] </a><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ] </div>
  </div></div>                       


  </cb:loop_post>
  </cb:block_post>           

             
  <center><b><font color="#3f3f3f" size="1">.:</font></b><a target="_blank" href="http://www.weblogskin.com"><span style="text-decoration: none">

  <font style="FONT-SIZE: 8pt" color="#666666"> Weblog Themes By</font>

  <font class=text5 size="1"><b><font color="#B81B1F">shia</font><font color="#666666">web</font></b></span></a><b></b> </font><b><font color="#3f3f3f" size="1">:.</font>

  </b></a><br></center>

  </div>
  <cb:block_pages>
  <style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#000000;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
  .pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #666666;  color:#B81B1F;  display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
  .pging a:hover, .pging a:active {    color:#000000;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#000000;    border:1px solid #666666;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
  <p align="center"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
              تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] ::     <cb:loop_pages>
              <a href="[cb:pages_href]">
              [cb:pages_no]</a>  </cb:loop_pages><br><br></div>
  </font></p></div></cb:block_pages>
  </td>

  <td width="220" valign="top">   

  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>           
  <b>درباره وبلاگ</b></div></div>
  <div class=CenterSid><div class=li-Sid2>  <p align="center">
  [cb:blog_logo]
  <br>[cb:blog_description]</p></div></div>
  <div class=LowSid></div></div>

  <cb:block_blog_archive>
  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>آرشیو مطالب</b></div></div>
  <div class=CenterSid>
  <cb:loop_blog_archive><div class=li-Sid>
  <a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text] ، [cb:blog_archive_post_count] </a></div></cb:loop_blog_archive>
  </div>
  <div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_blog_archive>

  <cb:block_blog_recent_post>
  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>آخرین مطالب</b></div></div>
  <div class=CenterSid>
  <cb:loop_blog_recent_post>
  <div class=li-Sid>
  <a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></div></cb:loop_blog_recent_post>
  <center><a href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]"><b>لیست آخرین مطالب</b></a></center></div>
  <div class=LowSid></div></div>   
  </cb:block_blog_recent_post>

  <cb:block_blog_category>
  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid>
  <div class=TopSid2>
  <b>موضوعات</b></div></div>           
  <div class=CenterSid><cb:loop_blog_category><div class=li-Sid>               
  <a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name]  [cb:blog_category_post_count] </a></div></cb:loop_blog_category></div>           
  <div class=LowSid></div></div>
  </cb:block_blog_category>

  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>طراح قالب</b></div></div>
  <div class=CenterSid>


  <center><a target="_blank" href="http://shiaweb.ir">
  <img src="http://dl1.shiaweb.ir/logo-shiaweb.jpg" vspace="0" alt="شیعه وب" />
  </a></center>


  </div>
  <div class=LowSid></div></div>
         
  <cb:block_stat>
  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>آمار سایت</b></div></div>
  <div class=CenterSid>
  <right>
  <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">
  <div class=li-Sid>بازدیدهای امروز : <b>[cb:stat_today_view]</b> نفر</div>
  <div class=li-Sid>بازدیدهای دیروز : <b>[cb:stat_yesterday_view]</b> نفر</div>
  <div class=li-Sid>كل بازدیدها : <b>[cb:stat_total_view]</b> نفر</div>
  <div class=li-Sid>بازدید این ماه :<b> [cb:stat_this_month_view]</b> نفر</div>
  <div class=li-Sid>بازدید ماه قبل : <b>[cb:stat_last_month_view]</b> نفر</div>
  <div class=li-Sid>تعداد نویسندگان : <b>[cb:stat_total_author]</b> عدد</div>
  <div class=li-Sid>كل مطالب : <b>[cb:stat_total_post]</b> عدد</div>
  <center>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</center>
  </font></right></div>
  <div class=LowSid></div></div>   
  </cb:block_stat>

  <div id=rightmenu>
  <div class=TopSid><div class=TopSid2>
  <b>امکانات وب</b></div></div>
  <div class=CenterSid>
  <center>
  <font face="Tahoma" style="font-size: 8pt" color="#666666"><center>[cb:blog_script]</center></font></div>
  <div class=LowSid></div></div>

  </td></tr>

  <tr><td width="1000" colspan="3" id="footer-WS">

         
  </td></tr></table></div>
  </body>
  </html>

  مطالب گذشته

 • بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

 • بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش

 • بیانات پس از زیارت مزار شهدای بهشت زهرای تهران

 • بیانات در دیدار مسئولان و محققان ستاد توسعه علوم شناختی

 • بیانات در دیدار مردم قم

 • بیانات در ابتدای درس خارج فقه درباره تبعات اخروی ریاست

 • بیانات در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدا

 • بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی

 • بیانات در دیدار مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی اندونزی

 • بیانات امام خامنه ای در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان

 • بیانات در پایان مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به‌مناسبت اربعین حسینی

 • سخنان رهبر انقلاب درباره شفافیت مسئولین با مردم و عدم پنهان‌کاری

 • بیانات امام خامنه ای در دیدار جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم

 • بیانات امام خامنه ای در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی

 • حضور و سخنرانی رهبر انقلاب در همایش ده‌ها هزارنفری «خدمت بسیجیان» در ورزشگاه آزادی


 • لیست آخرین پستها


  صالحون  salehon


  وحید


  آمار مطالب
  کل مطالب :
  کل نویسندگان :
  آمار بازدید
  بازدید امروز :
  باردید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  بازدید کلی :

  بروزرسانی


  وحید


  جنبش مذهبی

  معبرسایبری عاشورا

  معبر سایبری بسیجی سلام

  علمدار گراف

  عاشق سید علی

  ***اللّهم عجل لولیک الفرج***

  شکوه بندگی

  طرح پیروان ولایت

  سایت خبر امروز

  سایت حدیث یار

  گروه فرهنگی سنگر

  حزب فقط حزب علی... رهبر فقط سید علی...

  گرا (گروه روشنگری اسلامی)

  سخن دانلود

  تخریبچی 68

  من هنوز منتظرم

  یا زهرا (س) مددی ...

  ولی امر

  پرچم 3 رنگ ایران

  معبر سایبری فکه

  خُـدا و دیگر هیچ

  شبکه اسلامی یا مجیر

  ایثار و شهادت در دفاع مقدس

  دبیر خانه جنگ نرم دانشگاه پیام نور

  به سوی ظهور

  زیباروی هستی

  دین از نگاهی دیگر

  خط مقدم جنگ نرم

  بی قرار

  عشق یعنی انتظار منتظر

  مطالب جدید و بروز

  دانلود سخنرانی رائفی پور

  انجمن اسلامی مدرسه آیت الله خامنه ای هشترود

  ۞ به وبلاگ مرکا خوش آمدید ۞

  ** ღ روشـنـایِ جـاویـد

  فقط خدا فقط همین

  بهشت هشتم

  صدای معصومین (ع)

  پایگاه بسیج شهید نوروزی چلیچه

  وب سایت شهدا

  شریعه

  ولایت سید علی

  همیشه آنلاین

  وطن (مهریز)

  طلبــه سایبری

  پایگاه مقاومت نجف اشرف

  آموزش قرآن کریم

  گروه اینترنتی رهروان ولایت

  در صف انتظار...

  منجی آخرالزمان

  معبر سایبری فندرسک

  آقا کلیپ

  سخن نور

  .:: نایبــ بلاگــ ::.

  نوکران مهدی (عج)

  بسم رب الشهدا

  اسلامیت

  پاتوق عمارها

  پایگاه اطلاع رسانی استقامت

  انفجار نور

  همه پیوندهای روزانه

  ارسال پیوند روزانه


  قالب مذهبی وبلاگ

  صالحون

  پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای
  پایگاه اطلاع رسانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی
  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

  همه پیوندها


  آیت الله العظمی خامنه ای آیت الله العظمی سید علی خامنه ای آیت الله خامنه ای امام خامنه ای مقام معظم رهبری امام سید علی خامنه ای امام خامنه ای امام سید علی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب رهبر


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات